Skip to main content

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC TÒA ÁN VÀ RÚT KINH NGHIỆM CÔNG TÁC XÉT XỬ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN HAI CẤP TỈNH HÀ NAM

(02/06/2022 07:16)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm, chiều ngày 30 tháng 5 năm 2022, Tòa án tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tòa án và rút kinh nghiệm công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2022 của Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Hữu Quân, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh; đồng chí Vũ Quang Hiệp, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Tòa án tỉnh, các đồng chí Chánh tòa, Trưởng phòng Tòa án tỉnh, các đồng chí Chánh án Tòa án huyện, thành phố, thị xã cùng toàn thể các đồng chí Thẩm phán, Thẩm tra viên và Thư ký Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Nam.

image

Đồng chí Trần Hữu Quân – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

Hội nghị được nghe đồng chí Đặng Văn Thuy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh. Sáu tháng đầu năm 2022 (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/3/2022), Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã giải quyết, xét xử 654/1040 vụ án các loại, đạt tỷ lệ 62,9%. Tòa án nhân dân hai cấp đã phối hợp với các cơ quan làm án cùng cấp xây dựng, đưa ra xét xử 20 vụ án điểm; tổ chức xét xử 08 vụ án rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp; công khai 379 bản án/quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

image

Đồng chí Đặng Văn Thuy – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Nam tích cực thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phương hướng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân tối cao, của tỉnh đề ra. Chất lượng tranh tụng tại phiên tòa được nâng cao, theo tinh thần cải cách tư pháp; các vụ án được giải quyết đúng thời hạn luật định; chất lượng giải quyết được nâng lên, đảm bảo việc ra bản án có căn cứ, đúng pháp luật, không để xảy ra việc kết án oan hoặc bỏ lọt tội phạm. Công tác giải quyết các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và hành chính phù hợp quy định của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cơ quan Nhà nước, các tổ chức và công dân. Làm tốt công tác hòa giải, đối thoại các vụ án dân sự, hành chính theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và Bộ luật tố tụng liên quan; tỷ lệ hòa giải thành, đối thoại thành là 181/293 vụ, đạt 61,8%.

image

Đồng chí Phạm Hùng Long – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

Các đại biểu tham gia hội nghị đã tích cực thảo luận, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệm vụ; đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án dân sự, kỹ năng xem xét, giải quyết các đơn khởi kiện vụ án hành chính và hạn chế những sai sót trong công tác chuyên môn.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Long, Phó Chánh án Tòa án tỉnh rút kinh nghiệm công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, hành chính; đồng chí Đặng Văn Thuy, Phó Chánh án Tòa án tỉnh rút kinh nghiệm công tác giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và công tác kiểm tra nghiệp vụ; đồng chí Trần Hữu Quân, Chánh án Tòa án tỉnh quán triệt những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; việc công bố bản án trên cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân và tổng hợp những vấn đề cần rút kinh nghiệm chung. Qua đó, các đồng chí Lãnh đạo đã chỉ ra những điểm mạnh cần phát huy; thẳng thắn trao đổi những sai sót, tồn tại trong quá trình giải quyết, xét xử để rút kinh nghiệm và tìm ra những giải pháp thiết thực để khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng công tác của Tòa án hai cấp trong tỉnh.

image

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hữu Quân, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam ghi nhận những thành tích đã đạt được của Toà án nhân dân hai cấp trong 06 tháng đầu năm 2022. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022, đồng chí Chánh án Toà án tỉnh đề nghị các đồng chí Thẩm phán, Thẩm tra viên và Thư ký Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

- Các đơn vị Tòa án huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các Tòa, phòng thuộc Tòa án tỉnh cần bám sát và thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ của Tòa án hai cấp đề ra trong năm 2022.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Hiến pháp năm 2013, các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng liên quan đến lĩnh vực tư pháp và cải cách tư pháp, gắn việc thực hiện nhiệm vụ công tác của Tòa án với các yêu cầu cải cách tư pháp. Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đột phá mà Tòa án nhân dân tối cao đã đề ra nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử. Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, công chức, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Hòa giải viên Tòa án hai cấp. Tích cực nghiên cứu, triển khai thực hiện tốt các Bộ luật, Luật mới được Quốc hội thông qua; các Nghị quyết, Án lệ của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và các văn bản liên quan đến tổ chức, hoạt động của Tòa án.

- Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án; nhất là các vụ án lớn, trọng điểm, các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và công tác thi hành án hình sự đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Kiên quyết không để xảy ra việc kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, công khai, dân chủ và đúng pháp luật.

- Phối hợp tốt với cơ quan Công an, Viện kiểm sát cùng cấp trong công tác xét xử các loại án và thi hành án hình sự; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp, phiên tòa trực tuyến, phiên tòa số hóa hồ sơ, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa; khẩn trương nghiên cứu và đưa ra xét xử các vụ án trọng điểm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm nhằm tuyên truyền pháp luật trong quần chúng nhân dân.

- Thực hiện nghiên túc các quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý cán bộ, đảng viên. Nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc quản lý cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thanh tra công vụ, kiểm tra nghiệp vụ và việc thực hiện kỷ luật công vụ đối với công chức, đơn vị thuộc Tòa án hai cấp nhằm phòng ngừa, khắc phục các sai sót nghiệp vụ; phát hiện, xử lý kịp thời cán bộ, công chức có hành vi vi phạm; thực hiện nghiêm túc Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân; Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán.

- Rà soát các vụ án Dân sự, Kinh doanh thương mại, Lao động và Hành chính đang tạm đình chỉ để đưa ra giải quyết, xét xử kịp thời, đúng thời hạn luật định; nâng cao tỷ lệ hòa giải, đối thoại các vụ án Dân sự, Hành chính theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; đảm bảo chỉ tiêu phiên tòa rút kinh nghiệm; triển khai thực hiện tốt phần mềm trợ lý ảo; tổng hợp những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để gửi Tòa án nhân dân tối cao giải đáp.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

image

image

image

Nguồn: Nguyễn Ngọc Ánh – Văn phòng Tòa án


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 14
cdscv