Skip to main content

Ngày 24/12/2021 Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

(04/01/2022 15:29)

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, ngày 24/12/2021 Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

image

Đ/c Đặng Văn Thoảng – Phó Bí thư ĐUK các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Văn Thoảng – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Trần Hữu Quân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ; các đồng chí Đảng ủy viên và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đặng Văn Thuy, Phó Bí thư Đảng bộ trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Đảng bộ.

image

Đ/c Đặng Văn Thuy – Phó Bí thư Đảng bộ trình bày dự thảo báo cáo.

Năm 2021, Đảng bộ Tòa án tỉnh Hà Nam đã đạt nhiều kết quả trên các mặt công tác như: xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn, Đảng ủy đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết xét xử các loại án, nhiều vụ án lớn được xét xử kịp thời, đảm bảo quy định của pháp luật, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị địa phương; chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Tòa án; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; hoạt động của các đoàn thể quần chúng phát huy hiệu quả, có nhiều đổi mới, đa dạng về nội dung, hình thức tuyên truyền, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Xác định công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng là nhiệm vụ quan trọng, năm 2021 Đảng bộ đã tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, kỷ luật công vụ và bản lĩnh nghề nghiệp đối với đảng viên, cán bộ, công chức. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương đảng; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát, tăng cường giám sát thường xuyên và giám sát đảng viên; lãnh đạo kiện toàn công tác tổ chức cán bộ; nâng cao chất lượng đảng viên, công chức, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của đơn vị.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2021 Đảng bộ Tòa án tỉnh có 5/6 chi bộ trực thuộc đạt mức Hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 5/35 cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (trong đó có 01 tập thể và 01 cá nhân được Đảng ủy tặng Giấy khen).

Tại Hội nghị, tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2021 được đồng chí Bí thư Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh trao tặng Giấy khen.

Hội nghị cũng được nghe các ý kiến tham luận thực sự cởi mở, trách nhiệm của các đồng chí đại diện cho các chi bộ phát biểu. Các ý kiến đã tập trung đóng góp, đề ra nhiều giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Thoảng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh đã đạt được trong năm 2021, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng năm 2022.

image

Đ/c Trần Hữu Quân – Bí thư Đảng bộ kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng bộ tiếp thu ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Đại biểu đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; các ý kiến tham luận của các đồng chí đại diện các chi bộ. Năm 2022 Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ Tòa án tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:

image

image

image

image

Văn phòng Đảng ủy


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 45
cdscv