Skip to main content
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam

Địa chỉ:Tầng 2, Sở Tư pháp, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại:0226.3855.946
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

cdscv