Skip to main content

Tin hoạt động tỉnh

Bài phát biểu chào mừng của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang khối 9 tỉnh, thành phố Quân khu 3 năm 2018 (16/10/2018)

Bài phát biểu chào mừng của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang khối 9 tỉnh, thành phố Quân khu 3 năm 2018

cdscv