Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý

Image
Trần Thị Hoa
Năm sinh: 1971
Quê quán: Thanh Liêm, Hà NamChánh án tòa án nhân dân huyện Bình Lục

Image
Lương Thị Ngọc
Năm sinh: 1968
Quê quán: Bình Lục, Hà NamChánh án tòa án nhân dân huyện Duy Tiên

Image
Nguyễn Tiến Đông
Năm sinh: 1972
Quê quán: Duy Tiên, Hà NamChánh án tòa án nhân dân huyện Kim Bảng

Image
Nguyễn Thị Diện
Năm sinh: 1974
Quê quán: Kim Bảng, Hà NamChánh án tòa án nhân dân huyện Lý Nhân

Image
Đinh Văn An
Năm sinh: 1972
Quê quán: Ý Yên, Nam ĐịnhChánh án tòa án nhân dân huyện Thanh Liêm

Image
Nguyễn Quang Ái
Năm sinh: 1975
Quê quán: Bình Lục, Hà Namcdscv