Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tòa án và rút kinh nghiệm công tác xét xử

(08/07/2020 15:54)

Ngày 03 tháng 7 năm 2020, Tòa án tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tòa án và rút kinh nghiệm công tác xét xử 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Hữu Quân, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Tuệ, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Toà án tỉnh cùng toàn thể Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Toà án nhân dân hai cấp trong tỉnh.

C:\Users\Admin\Downloads\103A1315.JPG

Đ/c Trần Hữu Quân – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị

Đồng chí Đặng Văn Thuy, Phó Chánh án TAND tỉnh báo cáo công tác 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiêm vụ 06 tháng cuối năm 2020 của TAND hai cấp tỉnh Hà Nam. Sáu tháng đầu năm, Tòa án hai cấp giải quyết, xét xử 936/1337 vụ việc các loại đã thụ lý, đạt 70%. Số bản án bị hủy do lỗi chủ quan là 1/936 chiếm 0,1%, án cải sửa 5/936 chiếm 0,53%. So với cùng kỳ năm 2019, số án bị hủy giảm 0,25%, án bị cải sửa giảm 0,6%. Tòa án hai cấp trả hồ sơ điều tra bổ sung 01 vụ với 06 bị cáo được Viện kiểm sát chấp nhận; không có án quá hạn Luật định; không có trường hợp xử oan người vô tội, bỏ lọt người phạm tội. Tòa án hai cấp đã phối hợp với các cơ quan làm án xây dựng và đưa ra xét xử 22 vụ án điểm với 29 bị cáo (tỉnh 02 vụ với 02 bị cáo, huyện 20 vụ với 27 bị cáo); tổ chức xét xử 19 vụ án rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp (tỉnh 01 vụ, huyện 18 vụ); xét xử lưu động 02 vụ; thực hiện công khai 360 bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử của Tòa án nhằm tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với công tác Tòa án.

Tòa án hai cấp tỉnh Hà Nam đã thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; chất lượng tranh tụng tại phiên tòa được nâng cao, theo tinh thần cải cách tư pháp; các vụ án được giải quyết đúng thời hạn Luật định, bảo đảm việc ra bản án, quyết định có căn cứ, khách quan, đúng pháp luật; không để xảy ra việc kết án oan hoặc bỏ lọt tội phạm; tỷ lệ bản án bị hủy, sửa thấp hơn so với chỉ tiêu của Quốc hội, của Tòa án nhân dân tối cao và Hội đồng nhân dân đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, hoạt động của Tòa án hai cấp còn tồn tại những hạn chế như: tiến độ giải quyết các vụ án còn chậm; tỷ lệ giải quyết, xét xử chưa đáp ứng yêu cầu; số vụ án xét xử qua hệ thống camera giám sát trực tuyến phiên tòa chưa nhiều; cá biệt còn có vụ án bị hủy, cải sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán.

C:\Users\Admin\Downloads\103A1290.JPG

Đ/c Đặng Văn Thuy - Phó Chánh án Tòa án tỉnh báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Long, Phó Chánh án Tòa án tỉnh rút kinh nghiệm công tác giải quyết, xét xử xác vụ án hình sự, hành chính; đồng chí Đặng Văn Thuy, Phó Chánh án Tòa án tỉnh rút kinh nghiệm công tác giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và công tác kiểm tra nghiệp vụ; đồng chí Trần Hữu Quân, Chánh án Tòa án tỉnh quán triệt những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; việc công bố bản án trên cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân và tổng hợp những vấn đề cần rút kinh nghiệm chung. Qua đó, các đồng chí Lãnh đạo đã chỉ ra những điểm mạnh cần phát huy; thẳng thắn trao đổi những sai sót, tồn tại trong quá trình giải quyết, xét xử để rút kinh nghiệm và tìm ra những giải pháp thiết thực để chấn chỉnh, khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng công tác của Tòa án hai cấp trong tỉnh.

C:\Users\Admin\Downloads\103A1310 (1).JPG

Đ/c Phạm Hùng Long - Phó Chánh án Tòa án tỉnh phát biểu rút kinh nghiệm công tác xét xử

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Quân, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam ghi nhận những thành tích đã đạt được của hệ thống Toà án nhân dân hai cấp trong 06 tháng đầu năm 2020. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2020, đồng chí Chánh án Toà án tỉnh đề nghị các đồng chí Thẩm phán, Thẩm tra viên và Thư ký cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để những sai sót, tồn tại hạn chế và thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

1. Tổ chức thực hiện tốt các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, khóa XIV thông qua có liên quan tới tổ chức và hoạt động của Tòa án. Tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; Thông tư, Thông tư liên tịch, Chỉ thị, Nghị quyết của cơ quan Trung ương, của tỉnh; Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán và các văn bản hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật. Đặc biệt, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức, triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tư pháp.

2. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về quản lý cán bộ, đảng viên; quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân; bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán. Nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc quản lý cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý và chất lượng đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký, Hội thẩm Tòa án đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ nhằm khắc phục sai sót; phát hiện và xử lý kịp thời cán bộ, công chức có hành vi vi phạm. Thực hiện hiệu quả thanh tra công vụ tại các đơn vị thuộc Tòa án hai cấp theo đúng kế hoạch đề ra. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thẩm phán đối với chất lượng của bản án, quyết định được ban hành.

3. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án và thi hành án hình sự. Thông qua công tác xét xử phát hiện, kiến nghị kịp thời các cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng những biện pháp cần thiết để khắc phục những nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm tại các cơ quan, tổ chức đó. Phấn đấu giảm tỷ lệ án bị hủy, sửa so với chỉ tiêu của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao và Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra. Thực hiện tốt đổi mới tổ chức phiên tòa theo yêu cầu cải cách tư pháp. Tập trung làm tốt công tác hòa giải và đối thoại. Không để xảy ra xét xử oan người không có tội, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Kiểm tra công tác giải quyết, xét xử đối với Tòa án cấp huyện; kiểm tra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đạt chỉ tiêu đề ra. Quan tâm phát triển án lệ; công tác thi hành án hình sự, xét miễn, giảm, tha tù trước thời hạn có điều kiện; miễn giảm các khoản thu nộp ngân sách nhà nước, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ 100%.

Tham gia và tổ chức tốt các Hội nghị, Hội thảo; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với Hội thẩm, Thẩm phán, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên, Thư ký viên chính, Thư ký viên Tòa án hai cấp trong tỉnh.

4. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm đảm bảo sự thống nhất nhận thức về áp dụng pháp luật. Tiếp tục phối kết hợp chặt chẽ, kịp thời với cơ quan Công an, Viện kiểm sát ngay từ khi khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án điểm, vụ án phức tạp; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tòa án, nhất là việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp, phiên tòa rút gọn, phiên tòa số hóa hồ sơ; tổ chức ký kết Quy chế phối họp giữa Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trưởng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam về định giá tài sản trong tố tụng dân sự, hành chính. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hành chính tư pháp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm công khai, minh bạch các hoạt động của Toà án hai cấp trong tỉnh; tiếp tục quản lý, sử dụng hiệu quả hệ thống camera giám sát trực tuyến phiên tòa nhằm góp phần nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. Thực hiện công khai 100% bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân theo đúng hướng dẫn của Hội đồng Thấm phán Tòa án nhân dân tối cao.

6. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI), (khóa XII) về xây dựng Đảng. Tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 02/2019/CT-CA ngày 10/6/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước, chào mừng đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945-13/9/2020). Tòa án nhân dân tỉnh phát động và tổ chức phong trào thi đua nước rút năm 2020 với các tiêu chí cụ thể, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn trong hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao, cấp ủy; sự ủng hộ của chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để hoàn thành xuất sc các mặt công tác của Tòa án.

C:\Users\Admin\Downloads\103A1280.JPG

Toàn cảnh Hội nghị

Nguyễn Ngọc Ánh - Văn phòng tòa án tỉnh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 59
cdscv