Skip to main content

Hội nghị cán bộ, công chức Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2020

(14/01/2020 17:01)

Sáng ngày 13/01/2020, Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Khương, chuyên viên Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Trần Hữu Quân, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Tòa án tỉnh; các đồng chí Chánh tòa, Phó Chánh tòa, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam.

C:\Users\Administrator\Desktop\103A0785.JPG

Đ/c Trần Hữu Quân - Tỉnh uỷ viên, Chánh án TAND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Chánh án Toà án tỉnh, đồng chí Chủ tịch công đoàn và đồng chí Trưởng Ban thanh tra nhân dân thông qua Báo cáo đánh giá về các mặt công tác trong năm 2019, cụ thể: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức Toà án nhân dân tỉnh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo hoạt động tài chính cơ quan năm 2019; Quy chế chi tiêu nội bộ của Tòa án tỉnh năm 2020; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019, nội dung thi đua năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020.

Trong năm 2019, Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp; phương hướng, nhiệm vụ của Toà án nhân dân tối cao, của tỉnh và Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức Toà án tỉnh đã đề ra. Việc thực hiện nhiệm vụ công tác đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt công tác như giải quyết, xét xử các loại án đến công tác xây dựng Toà án và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí. Kết quả giải quyết, xét xử các loại án của Toà án cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; đảm bảo không có án quá hạn do lỗi chủ quan của Thẩm phán; không kết án oan hoặc bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên toà theo tinh thần cải cách tư pháp; đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tăng cường tổ chức các phiên toà rút kinh nghiệm; làm tốt công tác hoà giải trong giải quyết vụ việc dân sự; chú trọng công tác đối thoại trong các vụ án hành chính; công tác văn phòng và các công tác nghiệp vụ khác đảm bảo tốt hoạt động của Toà án. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong công tác chuyên môn, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị địa phương. Phương hướng năm 2020, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức; Quy chế hoạt động cơ quan; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác; nhân rộng gương điển hình tiên tiến; xây dựng cơ quan văn hoá, gia đình văn hoá; tiếp tục đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước, đoàn kết nhất trí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Toà án ngày càng vững mạnh toàn diện.

C:\Users\Administrator\Desktop\103A0742.JPG

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Thay mặt Ban chấp hành công đoàn, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch công đoàn Toà án nhân dân tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của công đoàn năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Được sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan và sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn viên chức tỉnh, Công đoàn Toà án tỉnh đã duy trì được phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị; các công tác khác của Công đoàn đều thực hiện tốt, tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa các đoàn viên, đúng chỉ tiêu, kế hoạch của Công đoàn cấp trên. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn, Công đoàn Toà án tỉnh Hà Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng như triển khai tốt Giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và Công đoàn Toà án nhân dân tỉnh.

C:\Users\Administrator\Desktop\103A0744.JPG

Đ/c Nguyễn Văn Mừng - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo công khai hoạt động tài chính của cơ quan; báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2019. Các đại biểu về dự Hội nghị tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến về các nội dung liên quan đến kết quả thực hiện các mặt công tác của cơ quan, hoạt động của Công đoàn năm 2019. Đây thực sự là diễn đàn để cán bộ, công chức, người lao động phát biểu, thảo luận về quyền lợi, nghĩa vụ, chính sách liên quan đến người lao động. Đồng thời, đề xuất những giải pháp trong công tác, thực hiện các chế độ liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, người lao động; góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan. Thực hiện tốt cải cách hành chính, công khai, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phục vụ nhân dân; hoàn thiện quy trình, quy chế cơ quan; các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, cải thiện đời sống, tạo động lực cho cán bộ, công chức và người lao động trong công việc. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua góp phần xây dựng “Cơ quan văn hóa, công đoàn vững mạnh”.

C:\Users\Administrator\Desktop\103A0774.JPG

Đ/c Nguyễn Thị Kim Nhung - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung, Ủy viên BTV, Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh Hà Nam đánh giá cao những thành tích mà toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân tỉnh đã đạt được trong năm công tác 2019, đặc biệt là công tác phối hợp giữa Thủ trưởng đơn vị và Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Đồng thời, đồng chí đề nghị toàn thể đoàn viên công đoàn Tòa án nhân dân tỉnh phát huy những thành tích đã đạt được và nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020.

C:\Users\Administrator\Desktop\103A0780.JPG

Đ/c Chánh án Tòa án tỉnh và Chủ tịch Công đoàn ký kết Giao ước thi đua năm 2020

Hội nghị chứng kiến lễ ký kết Giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban chấp hành công đoàn trong việc phối hợp, tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác và các giải pháp nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức năm 2020. Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm với sự đóng góp chân thành, cởi mở, đầy tính xây dựng của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, Hội nghị đã biểu quyết thông qua các Báo cáo đã trình bày tại Hội nghị, đặc biệt là Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.

C:\Users\Administrator\Desktop\103A0735.JPG

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Quân, Tỉnh uỷ viên, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam nhấn mạnh: Hội nghị cán bộ, công chức được tổ chức hàng năm, là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động công tác chính quyền cơ quan và Công đoàn. Đây là dịp để người đứng đầu cơ quan lắng nghe ý kiến đóng góp cũng như tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, người lao động; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị, đưa ra những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, người lao động. Sau buổi làm việc, Hội nghị cán bộ, công chức Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đã thành công tốt đẹp; toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phấn khởi, hăng hái quyết tâm phấn đấu thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm 2020.

Nguyễn Thị Tuyết - Văn phòng TAND tỉnh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 27
cdscv