Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam triển khai công tác Tòa án năm 2020

(14/01/2020 08:46)

Sáng ngày 10/01/2020, Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Văn Quyết, Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Hà Nam; đồng chí Trần Hữu Quân, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ban ngành trong khối Nội chính; nguyên lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam qua các thời kỳ và toàn thể cán bộ, công chức, Hội thẩm nhân dân Toà án tỉnh; các đồng chí Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán Toà án nhân dân cấp huyện, thành phố trong tỉnh; các đồng chí cán bộ, công chức, Hội thẩm nhân dân được tặng thưởng Bằng khen của Chánh án Toà án nhân dân tối cao; các phóng viên, báo chí địa phương đưa tin về Hội nghị.

DCQuyết.JPG

Đ/c Lê Văn Quyết - Ủy viên BTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Quân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam phát biểu: Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, với vị trí trung tâm của hệ thống tư pháp, thực hiện quyền tư pháp theo Hiến pháp năm 2013, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Nam đã tập trung, triển khai, thực hiện các đạo luật mới về tư pháp, tiếp tục đưa các yêu cầu cải cách tư pháp và Hiến pháp vào thực tiễn, bám sát sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân tỉnh, tích cực thực hiện nhiều giải pháp đột phá, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Để Hội nghị hoàn thành chương trình đề ra, đồng chí Chánh án đề nghị cán bộ, công chức Tòa án về dự Hội nghị nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chí tuệ, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn, từ đó đề ra những biện pháp khắc phục hoàn thành tốt phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Tòa án hai cấp tỉnh Hà Nam.

103A0672.JPG

Đ/c Trần Hữu Quân - Tỉnh uỷ viên, Chánh án TAND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Thuy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Nam. Báo cáo nêu rõ, trong năm 2019, Tòa án hai cấp trong tỉnh triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác trong bối cảnh đất nước và tỉnh Hà Nam diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, tình hình tội phạm tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp; các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, khiếu kiện hành chính có xu hướng gia tăng, tính chất ngày càng phức tạp nhưng toàn thể cán bộ, công chức Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Nam đã có nhiều nỗ lực, cố gắng; lãnh đạo Tòa án hai cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm với chủ đề hành động là “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”. Trong đó, đề ra các giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện một cách quyết liệt; xác định công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu; tập trung thực hiện có hiệu quả 14 giải pháp nâng cao chất lượng công tác giải quyết, xét xử các loại án theo tinh thần cải cách tư pháp.

103A0545.JPG

Đ/c Đặng Văn Thuy - Phó Chánh án TAND tỉnh trình bày báo cáo tổng kết

Trong năm công tác, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Nam đã thụ lý, giải quyết, xét xử 1.967/2.092 vụ việc, đạt tỷ lệ 94,2%; số vụ việc còn lại đều trong thời hạn luật định. So với năm 2018, thụ lý tăng 64 vụ; giải quyết, xét xử tăng 49 vụ. Tổ chức xét xử 63 vụ án điểm, 38 vụ án rút kinh nghiệm, 03 vụ án hình sự qua hệ thống camera giám sát trực tuyến, 01 vụ án theo thủ tục rút gọn. Công tác thi hành án hình sự đạt tỷ lệ 100%; kiểm tra 1.042 bản án, quyết định và 2.538 hồ sơ các loại vụ án của 6/6 Tòa án cấp huyện. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án đúng quy định. Tòa án hai cấp đã công khai được 694 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân, nhằm tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với công tác Tòa án.

Tỷ lệ giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động; các yêu cầu áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án về cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra. Chất lượng giải quyết, xét xử các loại án và chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm các loại vụ án được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, không có án quá hạn luật định, không có tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung không đúng quy định của pháp luật; các vụ án hình sự xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm, bảo vệ tốt quyền và lợi ích cho Nhà nước, tập thể và công dân. Trong giải quyết, xét xử các loại vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính về cơ bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. Trong giải quyết các vụ án hành chính, đương sự được tham gia đối thoại một cách dân chủ, công khai, khách quan, được đề đạt đầy đủ ý kiến, nguyện vọng, từ đó nhận thức đúng đắn về quyền lợi, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các mặt công tác khác đều được lãnh đạo, cán bộ, công chức Tòa án hai cấp tỉnh Hà Nam triển khai và thực hiện nghiêm túc, như: Công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự, hành chính được quan tâm, chú trọng; việc chậm gửi bản án của Tòa án cho các cơ quan liên quan giảm đáng kể; chất lượng tranh tụng tại phiên tòa đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; công tác tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức được quan tâm; chất lượng xét xử ngày càng được nâng lên; hình phạt áp dụng đối với các bị cáo nghiêm minh; các trường hợp cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ đúng luật định.

103A0559.JPG

Đ/c Phạm Hùng Long - Phó Chánh án TAND tỉnh trình bày báo cáo tổng kết Thi đua - Khen thưởng

Công tác thanh tra, kiểm tra được tổ chức định kỳ; thông qua công tác kiểm tra, lãnh đạo, cán bộ, công chức các đơn vị đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua kiểm tra đã kiến nghị và chấn chỉnh kịp thời đối với những sai sót trong công tác xét xử nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các loại án của Tòa án. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ được tăng cường, trong năm công tác Tòa án hai cấp tham gia đầy đủ, nghiêm túc các Hội nghị tập huấn trực tuyến do Tòa án nhân dân tối cao tổ chức.

103A0536.JPG

Quang cảnh Hội nghị

Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2020 Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Nam tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện nghiêm 14 giải pháp và Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của các Tòa án. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; kiên quyết không xử oan người không phạm tội hoặc bỏ lọt tội phạm, hạn chế đến mức thấp nhất những bản án, quyết định bị hủy, sửa hoặc quá hạn do lỗi chủ quan của Thẩm phán, Thư ký. Chủ động làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự và đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về quản lý, cán bộ đảng viên; nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị; tăng cường công tác thanh tra công vụ, kiểm tra nghiệp vụ và công tác thi hành án hình sự.

Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh tiếp tục tổ chức tốt và đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Tăng cường ứng dụng thông tin trong các lĩnh vực hoạt động cả về chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân.

ToaKimBang.JPG

Đ/c Lê Văn Quyết, Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính

trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Tòa án huyện Kim Bảng

  Với những thành tích đạt được trong năm 2019, Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Nam đã được khen thưởng và tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 12 đơn vị; công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với 105 cá nhân; tặng “Giấy khen” cho 54 cá nhân; công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 16 cá nhân. Chánh án Toà án nhân dân tối cao công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 09 đơn vị; tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua Tòa án nhân dân” cho 01 đơn vị; tặng “Bằng khen” cho 07 đơn vị và 18 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh” cho 01 đơn vị và tặng “Bằng khen” cho 01 đơn vị. Ngoài ra, trong các đợt phát động phong trào thi đua, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh tặng thưởng “Giấy khen” cho 04 tập thể và 27 cá nhân đã có thành tích xuất sắc và tiêu biểu trong công tác giải quyết, xét xử các loại án.

ToaLyNhan.JPG

Đ/c Trần Hữu Quân, Tỉnh uỷ viên, Chánh án TAND tỉnh

trao Cờ thi đua Tòa án nhân dân cho Tòa án huyện Lý Nhân

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Quyết, Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Hà Nam khái quát tình hình phát triển kinh tế, chính trị của tỉnh Hà Nam trong năm 2019 và nhấn mạnh Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã có những đóng góp nhất định vào thành tựu phát triển chung của tỉnh nhà. Đồng chí biểu dương kết quả công tác mà ngành Tòa án đã đạt được trong năm 2019; đánh giá cao công tác phối hợp giữa Tòa án nhân dân với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan trong khối Nội chính và các cơ quan liên quan. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2020 và những năm tiếp theo của ngành Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh.

TANDTC.JPG

Các tập thể, cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Chánh án TAND tối cao

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Quân, Tỉnh uỷ viên, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam cảm ơn đồng chí Lê Văn Quyết, Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh. Đồng chí Chánh án tiếp thu các ý kiến của đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, sẽ bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 để cùng với tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức TAND hai cấp tỉnh Hà Nam nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, mong rằng trong thời gian tới Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm kịp thời, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy để ngành Tòa án hai cấp trong tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, là biểu tượng của công lý, là cơ quan thực hành quyền tư pháp.

1.JPG

Các cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Chánh án TAND tối cao

Và để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ của Toà án nhân dân tối cao, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra, đồng chí Chánh án đề nghị toàn thể Thẩm phán, Hội thẩm, cán bộ, công chức, người lao động Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Nam thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức quán triệt các Luật của Quốc hội mới được ban hành liên quan đến công tác Tòa án; đặc biệt quán triệt kỹ Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019, vì Nghị quyết này đã thay thế các Nghị quyết số 37/2012, Nghị quyết số 63/2013 và Nghị quyết số 111/2015.

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ, Chỉ thị, Nghị quyết của Tòa án nhân dân tối cao, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra năm 2020 và các giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ trong báo cáo tổng kết công tác năm 2019 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Nam.

  3. Thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, nguyên tắc xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật đảm bảo phán quyết của Tòa án đúng pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân. Có cơ chế giám sát chặt chẽ về tiến độ và chất lượng công việc để có biện pháp tháo gỡ, xử lý kịp thời; phân công hợp lý Thẩm phán trong giải quyết, xét xử nhất là các vụ án khó, phức tạp; chú trọng công tác nghiên cứu áp dụng và đề xuất nguồn án lệ.

  4. Tổ chức và thực hiện tốt các yêu cầu của phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm và coi đây là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Thẩm phán; nâng cao chất lượng việc rút kinh nghiệm sau mỗi phiên tòa, không làm chiếu lệ, hình thức.

  5. Thực hiện nghiêm việc công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân; 100% bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, có đủ điều kiện công khai đều được tăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

  6. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết, xét xử các loại vụ án, đặc biệt là các vụ án dân sự, hành chính. Thực hiện thông báo tình hình tiếp nhận, xử lý đơn; tình hình thụ lý các khiếu kiện liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính để UBND các cấp trong tỉnh kịp thời phối hợp.

7. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán và Quyết định số 120/QĐ-TANDTC ngày 19/6/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ; đồng chí nào vi phạm quy định về tiếp công dân, tiếp đương sự, tiếp bị can, bị cáo không đúng quy định có dư luận thì Lãnh đạo quyết định việc tạm dừng xét xử. Thực hiện nghiêm Luật phòng chống tác hại của rượu, bia.

  8. Phát động phong trào thi đua với chủ đề thiết thực, hiệu quả, coi trọng việc nhân rộng các điển hình tiên tiến để cán bộ, công chức và người lao động Tòa án hai cấp trong tỉnh học tập, noi gương. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua đọc sách để rèn luyện nâng cao trình độ. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng; khen thưởng đốt xuất, kịp thời đối với cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc trong công tác nói chung, đổi mới công tác xét xử nói riêng đối với Thẩm phán xét xử từ 03 phiên tòa rút kinh nghiệm trở lên trong năm, mỗi tháng xét xử được 10 vụ án trở lên ...

Một số hình ảnh trao thưởng tại Hội nghị:

2.JPG

Các cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Chánh án TAND tối cao

3.JPG

Các tập thể được Chánh án TAND tối cao công nhận tập thể lao động xuất sắc

Nguyễn Thị Tuyết – Văn phòng TAND tỉnh

  


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 37
cdscv