Skip to main content

Chi bộ Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2023

(14/01/2020 08:43)

Thực hiện Điều lệ Đảng; các Kế hoạch tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kế hoạch về việc Đại hội các chi bộ của Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam. Chiều ngày 08 tháng 01 năm 2020, Chi bộ phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2023 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2018- 2020, đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2023 và bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Văn Thuy - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam; tham dự Đại hội còn có đồng chí đại diện Văn phòng Đảng ủy cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ.

103A0486.JPG

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Chi bộ trình bày cáo chịnh trị

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2018- 2020 đã trình bày Báo cáo chính trị của chi bộ. Báo cáo đánh giá trong nhiệm kỳ 2018 - 2020, Chi bộ Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án lãnh đạo cán bộ, đảng viên chấp hành và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các công chức, đảng viên có lập trường chính trị vững vàng, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước. Chi bộ đã thực hiện tốt chỉ tiêu, phương hướng đề ra, tạo mọi điều kiện để các đồng chí đảng viên tham gia xây dựng, sinh hoạt với các đoàn thể quần chúng; Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật. Giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên góp phần tích cực xây dựng cơ quan, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, tiêu biểu. Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư chi bộ đã nghiêm túc kiểm điểm nêu rõ những ưu điểm cũng như tồn tại trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của chi bộ. Đồng thời báo cáo cũng đề ra phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2023.

Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn, cởi mở, với tinh thần xây dựng, đảng viên trong chi bộ đã có những ý kiến đóng góp thiết thực đối với các mặt công tác, lãnh đạo của Chi bộ và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2023 đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đặng Văn Thuy đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Chi bộ Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo Phòng hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn những mặt cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ cần bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; khắc phục những tồn tại, hạn chế; xây dựng quy chế làm việc khoa học; phát huy trí tuệ tập thể, sức mạnh đoàn kết để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn. Mỗi đảng viên, công chức phải là người gương mẫu thực hiện các trọng trách được phân công, kỷ luật lao động, quy chế hoạt động để xây dựng Chi bộ vững mạnh, đạt mục tiêu mà Đại hội đã đề ra.

103A0488 (1).JPG

Đồng chí Đặng Văn Thuy chúc mừng mừng đồng chí Bí thư Chi bộ phòng KTNV va THA

Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư chi bộ, kết quả đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng tái đắc cử Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2023. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bí thư chi bộ hứa tiếp tục phát huy những mặt tích cực, cùng tập thể các đồng chí đảng viên, công chức trong Chi bộ đoàn kết, đề cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

103A0492.JPG

Đ/c Đặng Văn Thuy và  cùng toàn thể đảng viên Chi bộ phòng KTNV va THA

Nguyễn Thị Hạnh- Chi bộ Phòng KTNV và THA


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 22
cdscv