Skip to main content

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác xét xử năm 2019

(18/12/2019 09:56)

Chiều ngày 16/12/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác xét xử năm 2019.

Hội nghị tập trung chủ yếu vào những vấn đề cần rút kinh nghiệm đối Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Nam trong quá trình giải quyết, xét xử các loại vụ án, đặc biệt là các vụ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Hữu Quân, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh. Đại diện khách mời có đồng chí Hoàng Văn Tuệ, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Các đồng chí Lãnh đạo Tòa án tỉnh cùng toàn thể Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Nam.

ong1.jpg

Đ/c Trần Hữu Quân - Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh Hà Nam

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019 của Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh với nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Tập trung nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án; làm tốt công tác điều hành tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; tổ chức tốt phiên tòa rút kinh nghiệm theo đúng hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao; kịp thời công khai các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Công thông tin điện tử của ngành Tòa án nhân dân. Trong năm 2019, các đơn vị đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Để đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như kịp thời khắc phục, rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác xét xử đối với Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký thuộc Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Nam.

Ong2.jpg

Đ/c Đặng Văn Thuy - Phó Chánh án TAND tỉnh rút kinh nghiệm công tác xét xử

án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và công tác KTNV

Năm 2019, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Nam đã thực hiện tốt công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động. Các vụ án được thụ lý, giải quyết đúng thời hạn luật định; chất lượng giải quyết, xét xử được nâng lên; đảm bảo việc ban hành bản án, quyết định của Tòa án có căn cứ, khách quan, đúng pháp luật; không để xảy ra kết án oan hoặc bỏ lọt tội phạm. Nhiều vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại; chú trọng đối thoại trong vụ án hành chính, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên đương sự.

ong3.jpg

Đ/c Phạm Hùng Long - Phó Chánh án TAND tỉnh rút kinh nghiệm công tác xét xử án hình sự, hành chính

Tại Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh phụ trách từng lĩnh vực án hình sự, hành chính, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, công tác kiểm tra nghiệm vụ; rút kinh nghiệm một bản án của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Nam trong quá trình giải quyết, xét xử và ban hành bản án vẫn còn xảy ra sai sót dẫn đến bị Viện kiểm sát nhân dân kháng nghị hoặc kiến nghị; đặc biệt có những vụ án bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán như: Áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự không đúng; đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội không chính xác; xác định sai hoặc thiếu người tham gia tố tụng; xử lý vật chứng không đúng quy định; xác định không đúng quan hệ tranh chấp. Năm 2019, Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã tổ chức xét xử 38 phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp. Về cơ bản các đơn vị đã tổ chức tốt, chuẩn bị kỹ các điều kiện về cơ sở vật chất, trình tự thủ tục, nghiêm cứu kỹ hồ sơ vụ án, xác định đầy đủ tư cách đương sự, người tham gia tố tụng; lập kế hoạch điều khiển, đề cương xét hỏi, dự thảo các văn bản cần thiết cho các phiên tòa rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó vẫn còn có những tồn tại là có vụ án Thẩm phán lựa chọn rút kinh nghiệm chưa đáp ứng được yêu cầu, thời gian điều hành phiên tòa còn dài, phần tranh luận chưa đáp ứng tinh thần cải cách tư pháp, công tác phối hợp chưa đảm bảo, lãnh đạo các đơn vị chưa quan tâm phát triển án lệ. Chú trọng việc công bố bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử, hạn chế tối đa bản án, quyết định phải gỡ xuống; chất lượng bản án chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn có vụ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan. Nguyên nhân những sai sót trên là do còn có Thẩm phán, Thư ký nghiên cứu hồ sơ chưa toàn diện trong quá trình giải quyết các loại vụ án, trách nhiệm chưa cao. Với tinh thần thắng thắn, nghiêm túc, các đồng chí tham dự Hội nghị đã phát biểu, đóng góp ý kiến chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, thiếu sót cần rút kinh nghiệm trong công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án.

HT.jpg

Quang cảnh Hội nghị rút kinh nghiệm

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Quân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam ghi nhận những thành tích đã đạt được của ngành Tòa án nhân dân hai cấp trong năm 2019. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2020, đồng chí Chánh án Tòa án tỉnh quán triệt các đồng chí Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để những sai sót, tồn tại hạn chế trong năm 2019 và thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất: Các đơn vị Tòa, Phòng thuộc Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh cần tiếp tục bám sát và thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân tối cao, của tỉnh, của Tòa án nhân hai hai cấp tỉnh Hà Nam đề ra trong năm 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Hiến pháp năm 2013, các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội liên quan đến tư pháp và cải cách tư pháp gắn với thực nhiệm vụ công tác Tòa án; triển khai có hiệu quả các giải pháp đột phá mà Tòa án nhân dân tối cao đã đề ra nhằm nâng cao chất lượng xét xử các vụ án theo Kết luận số 92 của Bộ Chính trị. Tăng cường nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, công chức, Hội thẩm nhân dân; tích cực triển khai, nghiên cứu các Bộ luật mới đã được Quốc hội thông qua; Nghị quyết, án lệ và giải đáp chuyên môn nghiệp vụ của Tòa án nhân dân tối cao.

Thứ hai: Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại vụ án, nhất là các vụ án lớn, trọng điểm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; công tác thi hành án hình sự đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Kiên quyết không để xảy ra kết án oan người không có tội và bỏ lọt tội phạm; tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, công khai, dân chủ, đúng pháp luật; nâng tỷ lệ hòa giải thành các vụ án dân sự; chú trọng công tác đối thoại trong giải quyết án hành chính; phấn đấu giảm tỷ lệ án hủy, sửa so với năm 2019 đạt và vượt chỉ tiêu của Tòa án nhân dân tối cao.

Thứ ba: Tích cực tuyên truyền, giải thích pháp luật cho nhân dân; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền, không để tồn đọng gây bức xúc khiếu kiện vượt cấp kéo dài; tiếp tục phát huy tối đa hiệu quả hành chính tư pháp, sử dụng tốt khai thác tính năng phần mềm văn bản của ngành Tòa án; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, thực hiện công khai bản án trên Cổng thông tin điện tử nhằm minh bạch hoạt động của Tòa án, đề xuất phát triển án lệ.

Thứ tư: Phối kết hợp với cơ quan Công an, Viện kiểm sát trong việc giải quyết các loại án, thi hành án hình sự; tăng cường phối hợp với các cơ quan, hữu quan trong việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp; khẩn trương nghiên cứu và đưa ra xét xử các vụ án trọng điểm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm nhằm tuyên truyền pháp luật trong nhân dân.

Thứ năm: Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý cán bộ, đảng viên; nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc quản lý cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác kiểm tra nghiệp vụ, thanh tra công vụ; thực hiện tốt kỷ luật công vụ đối với công chức trong Tòa án hai cấp nhằm phòng ngừa những vi phạm, phát hiện xử lý kịp thời cán bộ, công chức có hành vi vi phạm; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm của Thẩm phán, Thư ký và các chức danh khác của Tòa án. Thực hiện nghiêm quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân và Bộ quy tắc đạo đức ứng xử của Thẩm phán.

Nguyễn Thị Tuyết - Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 42
cdscv