Skip to main content

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận của Đảng

(17/10/2019 07:33)

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Kế hoạch của Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh, ngày 14/10/2019 Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 54-KL/TW, ngày 07/8/2019; Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị; Kết luận số 55 ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư khóa XII.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Văn Thuy, Phó Bí thư Đảng bộ; các đồng chí Đảng ủy viên và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

image

Đ/c Đặng Văn Thuy – Phó Bí thư Đảng bộ quán triệt các Kết luận, Chỉ thị.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Thuy, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Chánh án Tòa án tỉnh đã quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”. Theo đó, Chỉ thị số 36 đã nhấn mạnh về những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới; những kết quả đạt được, những hạn chế, bấp cấp về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy hiện nay và mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý ở nước ta.

Quán triệt và triển khai thực hiện kết luận số 54-KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trọng tâm là tham mưu xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan nhất là cơ chế chính sách về đất đai, tín dụng, môi trường, lao động, tạo môi trường, động lực cho phát triển sản xuất nông nghiệp mạnh mẽ và bền vững.

Quán triệt Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường". Kết luận chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nâng cao năng lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và 07 nhiệm vụ cấp bách cần thực hiện để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư yêu cầu toàn thể cán bộ, Đảng viên thực hiện nghiêm Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ, để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Gắn công tác chuẩn bị đại hội với thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên tại đơn vị; phấn đầu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Thuy yêu cầu các chi bộ tiếp tục đưa các nội dung của Chỉ thị, Kết luận vào sinh hoạt chi bộ để nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị; đặc biệt là tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu, sự vào cuộc của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ Tòa án tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Văn phòng Đảng ủy

  


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 69
cdscv