Skip to main content

Hội nghị tập huấn viết bản án và quyết định của Tòa án đối với Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Nam

(02/10/2019 09:07)

Thực hiện Kế hoạch số 247/KH-TA ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam, ngày 30 tháng 9 năm 2019 Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tập huấn viết bản án và quyết định của Tòa án đối với Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Hữu Quân, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam cùng với sự tham dự của các đồng chí báo cáo viên: Đồng chí Đặng Văn Thuy, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh án Toà án tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Chánh toà Hình sự; đồng chí Đinh Tiến Hùng, Chánh tòa Hành chính và toàn thể các đồng chí Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Nam.

20190930_154007.jpg

Đ/c Trần Hữu Quân - Chánh án Toà án tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Thuy, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chánh án Toà án tỉnh Hà Nam nêu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tập huấn viết bản án, quyết định của Tòa án nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác và là công việc cần được thực hiện thường xuyên để nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án, nâng cao kỹ năng viết bản án, quyết định về hình sự, dân sự, hành chính, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại đối với Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án; đồng chí Phó Chánh án đề nghị các đồng chí tham gia đầy đủ, tập trung chí tuệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm để công tác tập huấn đạt kết quả cao nhất.

20190930_073858.jpg

Đ/c Đặng Văn Thuy - Phó Chánh án Toà án tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Chánh tòa Hình sự giới thiệu những quy định chung về mẫu, cách viết bản án hình sự, kinh nghiệm viết bản án và những sai sót thường gặp; văn phong cơ bản cần thể hiện trong các bản án hình sự. Đồng chí Đinh Tiến Hùng, Chánh tòa Hành chính tập huấn viết bản án, quyết định hành chính, chủ yếu đồng chí nêu kỹ năng viết bản án, quyết định hành chính sơ thẩm. Đồng chí Đặng Văn Thuy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh truyền đạt những kỹ năng viết bản án dân sự, hôn nhân gia đình, đặc biệt kỹ năng viết là bản án kinh doanh thương mại.

Những ý kiến truyền đạt của các đồng chí báo cáo viên đều nhấn mạnh: Soạn thảo bản án, quyết định của Tòa án là công việc thường xuyên của Thẩm phán; bản án, quyết định là sản phẩm thể hiện kết quả toàn bộ hoạt động tố tụng của Tòa án kể từ khi thụ lý cho đến khi tuyên án. Vì vậy, chất lượng bản án phụ thuộc vào trình độ, trách nhiệm, bản lĩnh, kỹ năng nghiệp vụ của Thẩm phán và Hội đồng xét xử. Bản án là loại văn bản đặc trưng riêng và quan trọng nhất của Tòa án, chỉ có Tòa án mới có thẩm quyền ban hành văn bản này theo trình tự được quy định trong tố tụng. Trong thời gian qua cho thấy, do không nắm vững các yêu cầu về văn phong bản án nên vẫn còn có bản án sai sót về sử dụng từ ngữ, đặt câu không đúng ngữ pháp, lập luận không chặt chẽ, logic làm ảnh hưởng đến chất lượng bản án nói riêng và uy tín của Thẩm phán cũng như Tòa án nói chung. Mỗi bản án, quyết định có đặc thù riêng, phụ thuộc vào tính chất, đặc điểm của từng loại vụ việc nhưng phải đảm bảo về mặt hình thức, bố cục, nội dung theo quy định của pháp luật tố tụng và Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hình sự, dân sự, hành chính.

20190930_074220.jpg

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Chánh tòa Hình sự phát biểu tại Hội nghị

Tòa án là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, là trọng tài phân xử đúng, sai giữa các bên trong vụ án nên bản án, quyết định của Tòa án phải bảo đảm tính khách quan, công bằng; phải tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền công dân cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Bản án, quyết định vừa thể hiện các chứng cứ, tình tiết của vụ án và ý kiến của những người tham gia tố tụng, mặt khác cũng phải thể hiện quan điểm, kết luận của Tòa án về nội dung vụ án. Chính vì vậy đòi hỏi Thẩm phán phải viết chính xác, cụ thể, ngắn gọn, đủ ý, rõ ràng về mặt văn phong, có tính khoa học, đúng quy định pháp luật tố tụng về thể thức cũng như bố cục trình bày. Ngôn ngữ, câu từ sử dụng trong bản án, quyết định phải thể hiện chính xác nội dung các kết luận và quyết định của Tòa án theo đúng các thuật ngữ pháp lý, phù hợp với quan hệ pháp luật, đối tượng, tình huống pháp lý được đề cập, có đủ lượng thông tin thực tế, thông tin quy phạm, có khả thi trong việc thi hành bản án.

20190930_093334.jpg

Đồng chí Đinh Tiến Hùng - Chánh tòa Hành chính phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Quân, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam tiếp tục quán triệt đến các đồng chí Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động trong toàn hệ thống Tòa án hai cấp tỉnh Hà Nam thực hiện cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đồng chí yêu cầu Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký thực hiện nghiêm Quyết định 120/QĐ-TANDTC quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân; Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán.

20190930_073716.jpg

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế; phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, người lao động; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, uy tín của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Nam, đồng chí Chánh án đề nghị Thủ trưởng các đơn vị cần quan tâm một số nội dung cơ bản sau:

1. Các đơn vị tăng cường tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức thực hiện phòng, chống tham nhũng, kỷ cương, kỷ luật công vụ cho các bộ, công chức, người lao động. Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm Quyết định 120; các Công văn, Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam về tăng cường công tác quản lý, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực thi nhiệm vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ, kỷ luật công vụ.

2. Tiếp tục tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong thực thi công vụ. Quá trình nhận đơn, thụ lý, giải quyết, xét xử các loại vụ án, thi hành án; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tòa án; tạo mọi điều kiện cho người dân khi có công việc tại Tòa án.

3. Thủ trưởng các đơn vị chủ động tăng cường các giải pháp phòng ngừa thiếu sót, vi phạm, nhất là các vi phạm có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động công vụ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ, thực hiện kỷ luật công vụ của cán bộ, công chức nhất là Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký thuộc quyền quản lý.

4. Phòng Kiểm tra nghiêp vụ và Thi hành án chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng theo dõi, tổng hợp những thiếu sót, vi phạm pháp luật xảy ra trong hoạt động tố tụng tại các đơn vị để định kỳ báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh. Đẩy mạnh công tác kiểm tra nghiệp vụ, qua đó chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong hoạt động nghiệp vụ đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của Thẩm phán, cán bộ, công chức trong công tác xét xử.

5. Mỗi cán bộ, công chức, người lao động cần nâng cao ý thức rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ; tự sửa chữa, khắc phục hạn chế, thiếu sót hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng cán bộ công chức Tòa án tận tụy, giản dị, gần dân, sát dân, trung thực và liêm khiết.

Nguyễn Thị Tuyết - Văn phòng TAND tỉnh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 79
cdscv